Všeobecné podmínky

Výtažek ze smlouvy (ke stažení po objednání tábora

Vyúčtování tábora se provádí podle „Směrnice pro hospodaření“. V případě nepřítomnosti na táboře (pozdní příjezd, přerušení, předčasný odjezd z rodinných, zdravotních a jiných důvodů), bude vrácena plátci po vyúčtování tábora příslušná částka jen za neodebranou stravu ve výši stanoveného denního limitu.

Účastníci jsou povinni dodržovat táborový řád a pravidla BOZP. V případě, že by některý účastník tábora opakovaně porušoval táborový řád nebo pravidla BOZP, bude předčasně poslán domů. Vyrozumění rodičů bychom provedli telefonicky a ti jsou povinni svého syna /dceru/ do 24 hodin na vlastní náklady odvézt domů.

S osobními údaji osob bude nakládáno v souladu s § č.5 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zákonný zástupce podepsáním smlouvy souhlasí s pořízením fotografií a případným zveřejněním v rámci propagace tábora.

Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním osobních údajů o dítěti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

  VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

  Všeobecné podmínky účasti na pobytech – DayD Camp

   

  • Lze stáhnout a přečíst
  • Doporučujeme

  GDPR

  Všeobecné podmínky – zpracování osobních údajů

   

  • Lze stáhnout a přečíst
  • Není nutné